Servis a opravy pro obráběcí stroje

Preventivní prohlídka

Tato činnost vychází ze zásady pravidelné údržby jako prevence složitých oprav strojů a zařízení. Součástí preventivních prohlídek strojů a zařízení je odstranění jednoduchých závad.

Běžná oprava

Běžná oprava se provádí zpravidla na stroji jako celku, takže se skládá ze souhrnu menších prací na celém stroji, jako je oprava nebo výměna jednotlivých, méně nákladných částí, které se rychle opotřebovávají, výměna olejových  náplní, vyčištění stroje, vymezení vůlí apod.

Běžnou opravu u složitějších a strojů může být  oprava jedné nebo několika částí stroje a opravářské zásahy na ostatních částech stroje jsou pak minimálního rozsahu.

Rozsah opravy vychází z nálezu předchozích prohlídek a je doplňován nálezem při rozebírání stroje. Při běžné opravě se zjišťuje současně technický stav stroje, opotřebení jeho součástí. Těchto nálezů se používá pro zpřesňování period opravářských výkonů.

Střední oprava

Střední oprava je opravou většího rozsahu, při níž se provádí montážní revize celého stroje a zařízení. Jsou nutné větší demontáže, zpravidla se otevírají a pohlížejí všechny skříně a uzavřené mechanismy, opravují nebo vyměňují opotřebované části, čistí a proplachuje mazací soustava a vyměňují olejové lázně. Podle potřeby se opravují vodicí plochy a může dojít i k odmontování stroje od základu.

Při stanovení rozsahu stření opravy vycházíme z předchozích prohlídek a nálezů po rozebrání stroje.

Před zahájením stření opravy má být na stroji provedena částečná kontrola přesnosti. Po ukončení opravy musí být stroj zkontrolován na přesnost.

Montáž odměřovacího zařízení

Montáž moderních odměřování na konvenční stroje nebo na stroje kde je odměřování již nefunkční.