Přeměřování strojů

Měření geometrie strojů a seřizování obráběcích strojů.

  • Rychle a přesně určujeme příčiny a závady obráběcích strojů.
  • Sledujeme a vyhodnocujeme přesnost strojního zařízení.
  • Provádíme rychlou a detailní kontrolu obráběcích strojů bez speciálních nároků na přípravu. Provádíme dynamické testy kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů pro odhalení potíží při obrábění tvarových součástí a pro preventivní sledování přesnosti.

Pro měření geometrie přesnosti obráběcích strojů  používáme moderní měřící přístroje značky RENISHAW. Ke kontrole lineární přesnosti a geometrie stroje používáme tzv. ballbar test, jenž umožňuje pomocí speciálního softwaru sledovat přesnost pohybu strojů do 0,005 mm s rozlišením 0,001 mm. Ze získaných dat se následně vytváří diagram, který znázorňuje přesnost stroje. Odchylka v pravoúhlosti nebo přesnosti stroje je znázorněna ve tvaru zkreslených kruhů. Kopie tohoto měření je přiložena ke každému stroji a je zárukou jeho přesnosti a správného nastavení. Na strojích provádíme také další kontrolní zkoušky.

Měření upínací síly vřetene stroje

  • Indikátor POWER Test je určen ke kontrole upínací síly nástrojů do vřeten obráběcích strojů.

Provádíme kontrolu upínací síly nástrojů do vřeten obráběcích strojů pomocí našeho měřícího přístroje POWER Test.